Lid worden van de Schietsport Vereniging?

Kom eens kijken, dat kan altijd, op dinsdag avond vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom.
Wel willen we graag even van tevoren weten dat u komt, zodat we u kunnen ontvangen en begeleiden.

Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Het lidmaatschap staat open vanaf 10 jaar voor de jeugdafdeling, die uitsluitend de discipline luchtgeweer beoefent. Voor de toelating tot het lidmaatschap gelden een aantal, ook door de overheid wettelijk vastgestelde, strenge regels. Zo dient een aspirant-lid (boven zestien jaar) bij inschrijving een “Bewijs van goed gedrag” (voor info hierover bij de secretaris) te overleggen en kent de vereniging een ballotageperiode van drie maanden, gedurende welke eventueel de antecedenten van het aspirant-lid worden nagegaan. Deze eerste drie maanden wordt uitsluitend onder persoonlijke begeleiding met luchtdrukwapens geschoten. Daarna kan men lid worden.

De overstap om met vuurwapens te mogen schieten kan alleen indien men minstens één jaar lid is  en beschikt over voldoende schietvaardigheid. Alleen dan  verleent de vereniging haar medewerking over het aanvragen van een wapenverlof en voor b.v. de aanschaf van een vuurwapen.

De sfeer binnen de S.V. Delden is plezierig en ongedwongen. Oudere leden die hun geweer al lang “aan de wilgen” hebben gehangen blijven komen voor hun wekelijkse avondje uit.

Een deel komt voor een praatje en om even recreatief te schieten, maar het grootste deel komt toch om serieus te trainen en zich te meten met hun clubgenoten. Daarnaast wordt er uitgebreid aan de bar gebabbeld.

Zij die het bezit van een vuurwapen belangrijker vinden dan het beoefenen van de schietsport en alleen daarom lid zijn van een schietvereniging, zijn niet welkom bij onze vereniging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het:

Secretariaat:
B.Boomkamp via E-mail: bboomkamp@hetnet.nl  tel.074 – 384 18 73
Of bel even op een dinsdagavond met de schietvereniging tel. 074-376 32 32

Wat is een ballotage?

Een ballotagetijd is een periode van drie maanden voorafgaande aan het moment van lid worden. In deze periode bent u aspirant-lid en heeft u precies dezelfde plichten als een gewoon lid. Tijdens deze ballotage tijd moet er ook gewoon contributie betaald worden. Mochten er zich bepaalde omstandigheden voordoen in deze periode, dan kan het bestuur van de vereniging het aspirant-lid weigeren toe te laten tot de vereniging. De aanvraag “lid worden” vervalt dan automatisch.

Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Wat kost het lidmaatschap?

Entreegeld (eenmalig):

voor volwassen (hoofd)leden          € 50,00
jeugd tot 18 jaar en gezinsleden     € 30,00

Contributie op jaarbasis (2014):
voor volwassen (hoofd)leden          € 180,00
jeugd tot 18 jaar en gezinsleden     € 120,00

De schietvereniging “Delden” is aangesloten bij de landelijk organisatie t.w. de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) en bij de Bond van Twentse Luchtschietsport (BTLS)

De vereniging draagt hiervoor per lid contributies af aan bovengenoemde organisaties.
Verder vragen wij één maand contributie bij inschrijving en twee goed gelijkende, identieke pasfoto’s en een kopie van uw Nederlandse identiteitsbewijs. (Origineel ook meenemen a.u.b.)

Betaling contributie:

Uitsluitend via onze bankrekeningnr. NL42 RABO 0313.335.877 Rabobank door middel van  een automatische bankmachtiging.  Wij willen graag uw contributie per 1e van de maand op onze bankrekening.  Graag vermelden dat het om de contributie gaat, samen met uw naam.

Rechten en plichten

Iedere schutter mag op verenigingsavonden gebruik maken van de accomodatie en wapens van de vereniging. Hierbij mag worden verondersteld dat de schutter zorgvuldig met de eigendommen van de vereniging omgaat.

Van alle leden wordt verwacht dat zij bij toerbeurt werkzaamheden verrichten zoals het opknappen van klusjes – bardienst- baancommandant etc).

Op deze wijze worden mede-schutters in staat gesteld om de schietsport te beoefenen, want bij s.v. “Delden” is het niet toegestaan om zonder baancommandant te schieten. Op voordracht en met toestemming van het bestuur mag het lid de functie van baancommandant uitvoeren

Uiteraard dient iedere schutter zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement en andere reglementen en besluiten te houden

VOG

Bij het aanmelden van NIEUWE leden van 16 jaar en ouder, dient het mutatieformulier altijd te worden voorzien van een (originele) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), niet ouder dan zes maanden na afgifte door het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag).
Indien leden van de vereniging reeds over een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen (WM4) beschikken, kan worden volstaan met het toezenden van een kopie van dit (geldige) verlof.