We hebben de beschikking over 10 luchtgeweerbanen (waarop ook met luchtpistolen geschoten kan worden) en over 5 schietbanen waarop met vuurwapens de schietsport beoefend kan worden. Sinds kort beschikt s.v. Delden ook over een “Steel Plate” installatie met 13 schietpunten.
De schietbaan zijn voorzien van automatische kaarttransporteurs. Aan het schieten met vuurwapens zijn zeer strenge regels verbonden. Een aspirant-lid moet eerst met een luchtwapen aantonen dat hij met een wapen kan omgaan. Je mag pas met vuurwapens schieten na één jaar lidmaatschap (dit is wettelijk voorgeschreven) In dit eerste jaar dient het lid regelmatig deel te nemen aan schietoefeningen om zijn/haar schietvaardigheid te bewijzen.
Naast de verlangde schietvaardigheid moet je ook aan wettelijke voorwaarden te voldoen Je mag geen strafblad hebben en je geestelijke toestand moet stabiel zijn.

Veilgheid:
De veiligheid is bij ons op de vereniging een hot item, men dient strikt aan de veiligheidseisen van de vereniging te voldoen. In een aparte brochure worden de eisen kenbaar gemaakt. Een ieder die deze negeert wordt subiet van de vereniging verwijderd.